Aikosen 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aikosen 80WP

  • Hoạt chất: Mancozeb (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/xoài; thán thư/ ớt, đốm lá/ bắp cải, xì mủ/ sầu riêng