Aicpyricyp 250WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Aicpyricyp 250WG

Aicpyricyp 250WG

  • Hoạt chất: Imidacloprid 200g/kg + Thiamethoxam 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa