Aicavil 100SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Aicavil 100SC

Aicavil 100SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, khô vằn/lúa