Aha 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aha 500SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Fenoxanil 200g/l + Hexaconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa