Agrozinon 60 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Agrozinon 60 EC

Agrozinon 60 EC

  • Hoạt chất: Diazinon (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa