Agrohigh 2SL, 3.8EC, 10SP, 18TB, 20SP, 20TB, 40SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Agrohigh 2SL, 3.8EC, 10SP, 18TB, 20SP, 20TB, 40SP

Agrohigh 2SL, 3.8EC, 10SP, 18TB, 20SP, 20TB, 40SP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    2SL: kích thích sinh trưởng/ lúa, bắp cải, hoa cúc 3.8EC: kích thích sinh trưởng/ chôm chôm 10SP, 20SP, 40SP: kích thích sinh trưởng/ lúa, bắp cải 18TB: kích thích sinh trưởng/ cải bó xôi, cà chua, dưa chuột 20TB: kích thích sinh trưởng/ lúa, cà phê