Agritoc 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Agritoc 550EC

Agritoc 550EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 482g/l + Emamectin benzoate 18g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa