Agrispon 0.56 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Agrispon 0.56 SL

  • Hoạt chất: Cytokinin (Zeatin)
  • Tổ chức đăng ký: Cali - Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ bắp cải, lạc, lúa