Agrimorstop 66.124EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Agrimorstop 66.124EC

Agrimorstop 66.124EC

  • Hoạt chất: Azadirachtin 0.124% + Extract of Neem oil 66%
  • Tổ chức đăng ký: Kital Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc