Agri-Up 380SL, 480 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Agri-Up 380SL, 480 SL

Agri-Up 380SL, 480 SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất không trồng trọt