Agpicol 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Agpicol 20WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa