AGN-Tonic 18.5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

AGN-Tonic 18.5SL

  • Hoạt chất: Sodium-P-nitrophenolate 9g/l + Sodium-O- nitrophenolate 6g/l + Sodium-5-nitroguaiacolate 3g/l + Salicylic acid 0.5g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa