Agfan 15SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Agfan 15SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: Rotam Asia Pacific Limited
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa