Agenda 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Agenda 25 EC

Agenda 25 EC

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng, đê đập