Aga 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aga 25 EC

  • Hoạt chất: Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, rệp muội, bọ nhảy/ cải xanh, bắp cải; sâu cuốn lá, dòi đục lá/ đậu xanh, đậu tương; dòi đục lá, sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ cam; nhện đỏ, bọ xít muỗi, sâu đục quả/ vải, nhãn; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; rệp sáp, nhện đỏ, rầy xanh/ chè, cà phê; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; nhện đỏ, sâu xanh/ bông vải; bọ trĩ/ điều