Afico 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Afico 70WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/ xoài; lở cổ rễ/hành; sương mai/dưa hấu