Afeno 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Afeno 30WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa