Afadax 170WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Afadax 170WP

Afadax 170WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 145g/kg + Bensulfuron Methyl 25g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng, lúa cấy