Adomate 50SC,100SC, 160SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Adomate 50SC,100SC, 160SC

Adomate 50SC,100SC, 160SC

  • Hoạt chất: Fipronil 25g/l (50g/l), (10g/l) + Indoxacarb 25g/l (50g/l), (150g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa