Ademon super 22.43SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ademon super 22.43SL

  • Hoạt chất: Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 3.45g/l + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 6.9g/l + Sodium-P- Nitrophenolate (Nitrophenol) 10.35g/l + Sodium - 2,4 Dinitrophenol 1.73g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống để kích thích sinh trưởng/ lúa