Acura 10SC, 10WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acura 10SC, 10WG

  • Hoạt chất: F orchlorfenuron (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa