Actatac 300EC, 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Actatac 300EC, 600EC

Actatac 300EC, 600EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 30g/l (30g/l) + Profenofos 270g/l (570g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    300EC: sâu đục thân/ lúa600EC: sâu cuốn lá/ lúa