Actagold 120WP, 200EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Actagold 120WP, 200EC

Actagold 120WP, 200EC

  • Hoạt chất: Imidacloprid 100g/kg (50g/l) + Pirimicarb 20g/kg (150g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy lưng trắng/lúa