Acroots 10SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acroots 10SL

  • Hoạt chất: α-Naphthyl acetic acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng/lúa