Acpratin 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Acpratin 250EC

Acpratin 250EC

  • Hoạt chất: Abamectin 12 g/l + Quinalphos 238 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa