Acovil 50 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acovil 50 SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, lem lép hạt, đạo ôn/ lúa; đốm lá/ lạc, hồ tiêu