Acotrin 440EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Acotrin 440EC

Acotrin 440EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 40g/l + Profenofos 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện đỏ, bọ trĩ, rệp muội/bông vải; rệp sáp/cà phê; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa