Acodyl 35WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acodyl 35WP

  • Hoạt chất: Metalaxyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    thối rễ/ hồ tiêu