Acocet 53 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Acocet 53 WP

Acocet 53 WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 30g/kg + Mefenacet 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng