Acnal 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acnal 400WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa; rệp sáp/cà phê