Acme 300WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acme 300WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 250 g/kg + Thiamethoxam 50 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa