Acmastersuper 30WP, 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Acmastersuper 30WP, 300SC

Acmastersuper 30WP, 300SC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 1%, (75g/kg) + Fipronil 9% (150g/kg) + Indoxacarb 20% (75g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa