Achetray 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Achetray 500WP

Achetray 500WP

  • Hoạt chất: Flonicamid 100g/kg + Nitenpyram 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa