Acfubim 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Acfubim 800WP

Acfubim 800WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 400g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa