Acetad 900EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Acetad 900EC

Acetad 900EC

  • Hoạt chất: Acetochlor (min 93.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bình Điền Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô