Acenidax 17WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Acenidax 17WP

Acenidax 17WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 14.6 % + Bensulfuron Methyl 2.4 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa cấy