Acemo 180SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acemo 180SL

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa