Acelant 4EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acelant 4EC

  • Hoạt chất: Abamectin 10g/l + Acetamiprid 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp, bọ trĩ/ bông vải; rầy nâu/ lúa