Ace 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ace 5 EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu phao/ lúa