Acdinosin 50WP, 550WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Acdinosin 50WP, 550WG

Acdinosin 50WP, 550WG

  • Hoạt chất: Dinotefuran 1.9% (200g/kg) + Fipronil 0.1% (100g/kg) + Nitenpyram 48% (250g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa