Accord 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Accord 400EC

Accord 400EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 400g/l + Chất an toàn Fenclorim 120g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng