Accenta 50EC, 75EC, 115EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Accenta 50EC, 75EC, 115EC

Accenta 50EC, 75EC, 115EC

  • Hoạt chất: Fipronil 35g/l (50g/l), (90g/l) + Lambda-cyhalothrin 15g/l (25g/l), (25g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    50EC, 115EC: sâu đục thân/ lúa 75EC: sâu cuốn lá/ lúa