Acanvinsuper 55SC, 111SC, 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Acanvinsuper 55SC, 111SC, 200SC

Acanvinsuper 55SC, 111SC, 200SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa