Acaete 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acaete 80WP

  • Hoạt chất: Fosetyl-aluminium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    chết nhanh/ hồ tiêu