Ac Gabacyto 50TB, 100SP, 100TB, 200TB, 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Ac Gabacyto 50TB, 100SP, 100TB, 200TB, 200WP

Ac Gabacyto 50TB, 100SP, 100TB, 200TB, 200WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa