Abuna 15 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Abuna 15 GR

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX - TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải xanh; ốc nhớt, ốc sên /cải củ, súp lơ