ABT 2 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

ABT 2 WP

  • Hoạt chất: Abamectin 9g/kg + Bacillus thuringiensis var.kurstaki 11g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu đục cuống, sâu đục quả, sâu đục gân lá/ vải; nhện đỏ/ chè; bọ trĩ/ thuốc lá; sâu cuốn lá/ lúa