Abm 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Abm 50EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 10% + Chlorpyrifos Ethyl 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa