Aben 168EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aben 168EC

  • Hoạt chất: Abamectin 18 g/l + Pyridaben 150 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié, rầy nâu/ lúa; rệp/ hồ tiêu; sâu hồng/ bông vải; rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều