Abavec gold 9.99EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Abavec gold 9.99EC

Abavec gold 9.99EC

  • Hoạt chất: Abamectin 8.45% + Emamectin benzoate 1.54%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa